Läs kallelsen till Föreningsstämman den 27 september på Aktuellt-sidan!

Kom ihåg att titta på Aktuellt-sidan emellanåt!