Aktuellt

2021-08-21 Kallelse till föreningsstämma

Läs kallelsen till 2021 år föreningsstämma den 22 september kl 19.30

2021-07-22 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad

Roslagsvatten AB har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad.

Förslaget finns att läsa här.

2021-06-24 Tillfälligt parkeringstillstånd

När ni vet att ni av någon anledning behöver parkera bilen/bilar på gatan så finns det tillfälligt p-tillstånd att låna och kvittera ut hos ordf. Christina Johnsson, Vegabacken 22.

Om det är någon som inte uppmärksammat eller glömt bort att det råder p-förbud inom Vegaområdet så kommer här en påminnelse. P-förbudet har funnits sedan vägsamfälligheten bildades i slutet av 80-talet. Två områdesskyltar finns uppsatta.

Motioner till föreningsstämman

Enligt föreningens stadgar (§ 15) kan medlem väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Medlem som önskar få en motion behandlad vid ordinarie årsstämma ska skriftligen framställa
sin begäran hos styrelsen i så god tid att den kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

En motion till årsstämman bör vara av karaktär som berör alla medlemmar och som inte kan
beslutas på ett styrelsemöte.

Motion som ska behandlas på ordinarie årsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda
senast 31:a juli 2021 och lämnas i ordförandens brevlåda (Vegabacken 22).

Styrelsen bekräftar skriftligt mottagandet av motionen.

Styrelsen kommer i sitt svar på motionen att föreslå årsstämman att antingen bifalla eller
avslå motionen. Det är stämman som röstar och beslutar.

Motionen och styrelsens utlåtande kommer att delges alla medlemmar tillsammans med
övriga handlingar vid årsstämman.

Styrelsen

För att läsa på medlemssidorna behöver du ett lösenord och för att få detta skickar du ett
meddelande till styrelsen med hjälp av kontaktformuläret.

Har du något som du vill att vi ska visa här så skicka det till styrelsen med hjälp av kontaktformuläret.

Lämna en kommentar

Vänligen logga in för att kommentera.